Nowości:

Luggage hold

Warianty składów – dla korporacji oraz ludzi
Schowki do magazynowania różnorodnych towarów dzielą się na rozmaite rodzaje, najistotniejsze są jednakże dwa – magazyny otwarte jak i magazyny zamknięte. Magazyny otwarte określa się mianem składowisk i są to po prostu wydzielone tereny przestrzeni otwartej, gdzie coś się przechowuje. Czasami robi się to na otwartej przestrzeni w pełni a niekiedy produkty znajdują się pod wyjątkowymi wiatami. Tak wolno magazynować jedynie towary, jakie nie są wrażliwe na okoliczności atmosferyczne niekorzystne, inaczej po największej części deszcz i wiatr, niemniej jednak od czasu do czasu oraz słońce. Takie towary, które są wrażliwe na czynniki atmosferyczne wymagają na ogół przechowywania w specjalnych halach, a w następstwie tego pomieszczeniach zamkniętych – Baggage storage. Hale magazynowe budowane w tym celu najczęściej buduje się ze wyjątkowych konstrukcji stalowych. Magazyny dzielą się także pod kątem wielkości – są magazyny małe, jak oraz gigantyczne oraz magazyny handlowe czy przemysłowe, jakie różnią się właśnie wielkością oraz zastosowaniem. Magazyny handlowe są kolosalne, jednakowoż daleko im do magazynów przemysłowych, jakie bywają po prostu kolosalne.