Nowości:

Oczyszczanie separatów w korzystnej kwocie

Czyszczenie separatów w korzystnej kwocie
Oczyszczanie separatów w korzystnej cenie to specjalność firmy EKOBUT. Maszyny jakie służą do oczyszczenia ścieków domagają się cyklicznego oczyszczania, by miały okazję funkcjonować poprawnie. Kompleksowa usługa jaką jest serwis separatorów wykonywana jest przy miejscach takich jak: drogi, parkingi, myjnie, garaże podziemne, stacje benzynowe, czy obiekty gastronomiczne. Zakład dba o to, żeby klienci pozostawali zadowoleni, wobec czego proponuje także późniejszą utylizację brudów. Szczegóły z ekspertami zawsze są wyznaczone na sposób indywidualny. Wszystkie usługi firmy obejmują: czyszczenie separatorów, prace serwisowe oraz przeglądy separatorów, przeglądy techniczne osadników i przepompowni, wyczyszczenie osadników, czyszczenie zbiorników wody przeciwpożarowej, czyszczenie przepompowni sanitarnych i przemysłowych, wyczyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej i wewnętrznej, czyszczenie kanalizacji technologicznej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych, odbiór i transport odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz konsultacje w zakresie ochrony środowiska.